Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security

Sát PC chống phần mềm độc hại, phần mềm quảng cáo, tin tặc và các loại của các cuộc tấn công
Người dùng đánh giá
4.1  (2,284 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 16 giải thưởng
Dừng lại, virus, Trojans, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại khác từ lây nhiễm cho máy tính của bạn. Bảo vệ chống lừa đảo trực tuyến chương trình và loại nào khác của cuộc tấn công Internet. Bảo vệ tương tác trực tuyến của bạn với các ngân hàng và mua sắm.
Kaspersky Internet Security bảo vệ của PC chống lại Internet bị đe dọa. Nó cũng bao gồm những truyền thống thật-thời gian chống virus đang quét. Ứng dụng, cung cấp thêm các lớp bảo vệ trong tài chính transactions, như trực tuyến, ngân hàng và mua sắm, và cũng khi dùng tiền của hệ thống.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!